+34 935-100-010

Centro Especializado en Cirugía Oral y Maxilofacial

Somos una red de profesionales de la salud maxilofacial

Visita Nuestra Clinica en Dexeus

Maxilonet Maxilonet Maxilonet

Maxilonet

Centre especialitzat en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Som un equip de professionals amb anys d'experiència en cirurgia maxil·lofacial, implantologia, cirurgia ortognàtica i cirurgia estètica facial dirigit pel Dr. Javier Mareque Bueno. El nostre objectiu és la teva salut oral, oferir-te la solució més adequada a la teva situació i, al mateix temps , estar al dia dels tractaments i últims avenços tecnològics en el nostre àmbit dels quals podràs beneficiar-te a tots els procediments que realitzem. Però sobretot, volem que et sentis còmode/a en tot moment ; veuràs que el nostre ambient és molt humà, càlid, agradable i professional. No tindràs dificultat a trobar-nos per consultar, mitjançant una cita prèvia, els teus dubtes i expectatives sobre el teu tractament. Estem ubicats en un tranquil edifici dins d'un dels hospitals privats més grans d'Europa, l'Hospital Universitari Dexeus. Ens encantarà conèixer-te.

Sol·licita cita prèvia

Els nostres Serveis

Implantologia

La majoria de peces dentàries perdudes són substituïdes per mitjà de la inserció d’implants. Els implants actuen com a substituts de les arrels; consisteixen en cargols de titani que, un cop introduïts de correctament, creen una unió forta que permet construir sobre ells les pròtesis ceràmiques, i així aportar els valors estètic i funcional adequats.

La importància dels implants és fonamental; les conseqüències de no reposar les peces perdudes comportaria la mobilització de les peces restants, i el consegüent tancament de l’espai. En moure les peces, es produirien canvis en l’oclusió (forma de mossegar) que podrien provocar dolors a nivell articular o muscular. En aquests casos, per corregir aquesta incorrecta posició de les dents, calen tractaments amb ortodòncia.

Els implants es poden dur a terme per substituir una peça, diverses peces o la totalitat d’una arcada dentària. En la majoria dels casos, es poden realitzar en una sola intervenció quirúrgica. Sota anestèsia local, podem instal·lar els implants a l’interior de l’os imitant la natura en els tres plans de l’espai.

Amb els nous tipus d’implants es pot dur a terme l’extracció de la dent i la col·locació de l’implant el mateix dia, aconseguint escurçar el tractament i disminuint les molèsties. A través d’aquesta tècnica el pacient s’estalvia una cirurgia, ja que es porta a terme l’extracció i la col·locació de l’implant en un sol acte quirúrgic.

Aquesta col·locació en la posició ideal s’ha facilitat en gran manera gràcies a l’aplicació de nous programes informàtics. Aquest programari permet realitzar la cirurgia prèviament de manera virtual i, amb ajuda d’unes fèrules elaborades amb tecnologia CAD-CAM, transferir la cirurgia a la boca del pacient amb una precisió mil·limètrica. L’ús d’aquestes fèrules permet en casos seleccionats col·locar els implants de forma transmucosal a través de la geniva, de manera que les molèsties postoperatòries disminueixen sensiblement.

El desenvolupament de limplantologia s’ha desenvolupat fins al punt que, després de la instal·lació dels implants i si l’estabilitat obtinguda és suficient, podem realitzar una pròtesi provisional immediata sobre els implants aconseguint que el pacient surti de la consulta amb peces dentals noves en un sol dia.

El preu de la col·locació dels implants depèn enormement de la qualitat dels implants utilitzats i dels procediments complementaris necessaris per obtenir una correcta funció i estètica.

Cirurgia Estètica Facial

L’objectiu d’aquest tipus de tractament és, d’una banda, donar a la teva cara una harmonia global amb resultats naturals. D’altra banda, aquesta cirurgia , sovint, una segona finalitat que encara és més important: conservar o reparar la funcionalitat dels diferents elements de la cara, tant en el cas de les anomalies hereditàries com en el cas d’haver patit alguna lesió o traumatisme.

Com pot ajudar-te un cirurgià maxil·lofacial?

Els cirurgians maxil·lofacials ens ajustem a les teves necessitats i t’assessorem pel que fa a la millor tècnica més adient en el teu cas. A la primera visita, et preguntarem pel teu problema o motiu pel qual vols operar-te, t’informarem sobre el que necessitis i farem una primera exploració abans de decidir quin procediment individualitzat és el més adequat per a tu.

Els principals tractaments que realitzem són:

Rinoplàstia o cirurgia del nas

Blefaroplàstia o cirurgia de les parpelles

Queiloplàstia o cirurgia de llavis

Otoplàstia o cirurgia de les orelles

Lifting facial

Traumatismes facials

Les fractures i altres lesions a la cara i a la mandíbula poden ser el resultat de diferents tipus d’accidents (de trànsit, esports, agressions). Tant si són traumatismes que requereixen una cirurgia immediata, com si són lesions que t’han permès sobreviure però que han deixat cicatrius, deformacions o molèsties, la cirurgia maxil·lofacial serà fonamental en el teu procés de curació.

El nostre equip de cirurgians maxil·lofacials altament especialitzats en traumatologia craniofacial treballa en col·laboració amb altres especialistes quan el cas ho requereix, per exemple en accidents greus amb politraumatismes.

Quins són els traumes facials?

Són totes aquelles fractures que tenen lloc en els ossos de la cara o la mandíbula. Aquests traumatismes poden ocasionar problemes funcionals de menor o major gravetat, a més d’estètics.

La major part dels ossos que conformen els principals elements de la cara: nas, pòmuls, òrbites dels ulls, maxil·lars…, juga un paper important en la funcionalitat de la cara i de diferents òrgans. Per tant, és convenient corregir-los com més aviat millor per evitar problemes majors. Per exemple, una fractura en un dels maxil·lars pot impedir que les dents superiors i inferiors encaixin correctament, o que deixi de funcionar l’articulació de la mandíbula.

Com treballa un cirurgià maxil·lofacial?

Els traumes de la cara corresponen a la branca de la traumatologia maxil·lofacial, ja que és el cirurgià maxil·lofacial el que té el coneixement expert de la seva anatomia i de les tècniques avançades, mínimament invasives, en el tractament de les lesions facials. És el responsable que recuperis la funcionalitat total de la cara i mandíbula, a més de conservar llur qualitat estètica.

En la reconstrucció craniofacial han estat molt importants els últims avenços en tecnologies d’imatge en 3D, ja que ens permeten realitzar intervencions més complexes i amb més precisió, d’una forma molt més individualitzada.

Finalment, el cirurgià maxil·lofacial juga un paper fonamental en el procés de recuperació: el postoperatori. Amb el tractament maxil·lofacial, regeneratiu i estètic adequat, la teva recuperació després d’un trauma facial pot ser completa.

Oncologia

Els tumors de la zona de la boca, la cara i el coll estan dins l’àmbit de la cirurgia maxil·lofacial i són, a més, alguns dels més comuns.
Aquestes són les zones que tractem amb més freqüència per presència de tumors o càncer:
Glàndules paròtides: es tracta de les glàndules salivals més propenses a la formació de tumors, tot i ser majoritàriament benignes. Es troben a l’àrea “paraotis”, al voltant de l’orella.
Mucosa oral: és un teixit especialment sensible als factors irritatius com el tabac o l’alcohol, i recobreix l’interior de la cavitat oral i del llavi.
Hi ha alguns factors de risc que propicien la formació d’aquests tipus de tumor, com ara el consum excessiu d’alcohol o tabac, i l’exposició freqüent a altres agents irritatius de les mucoses.
Com saber si tinc risc de desenvolupar càncer bucal?
Hi ha determinats símptomes que poden indicar (encara que no exclusivament) presència d’un tumor. En qualsevol cas, si detectes aquest tipus de molèsties i persisteixen en el temps, és recomanable que ens visitis el més aviat possible perquè trobem el seu origen. Si no pots presencialment, pots sol·licitar-nos una consulta per videoconferència, ja que el factor temps és important en aquests temes.
Entre aquests signes, estan: el sagnat anormal en la cavitat bucal o ferides que no acaben de curar-se, molèsties en empassar o mastegar o parlar, infeccions recurrents, dolor o sequedat bucal d’origen indefinit, presència de taques anòmales, així com d’ engruiximents o inflamació.
Com em pot ajudar un cirurgià maxil·lofacial?
Al nostre centre estem especialitzats en diagnosticar aquests tipus de tumor, i el primer que farem si sospites que pot ser el teu cas és una exploració prèvia, més les proves complementàries quan sigui necessari. La major part dels cops es tractarà d’un problema menor i no d’un tumor, però és convenient assegurar-se en cas de dubte, ja que el diagnòstic precoç millora considerablement les probabilitats de curació sense complicacions.
Si el diagnòstic resulta positiu i hi ha el tumor a les zones de la cara, coll o boca, el cirurgià maxil·lofacial tindrà un paper essencial durant la intervenció quirúrgica, i treballarà en col·laboració amb altres especialistes. També s’encarregarà de la realització d’una biòpsia per determinar si és benigne o no. A més, quan hi hagi hagut pèrdua de teixits , s’ocuparà de regenerar mitjançant tècniques de cirurgia reconstructiva . Això últim és també important per assolir una bona qualitat de vida un cop superat el tumor. Finalment , caldrà que visitis algun cop més amb el cirurgià per estar completament segurs que no ha tornat a formar-se cap tumor. I podràs seguir
fent la teva vida.

Cirurgia ortognàtica

Quan parlem de la cirurgia ortognàtica ens referim a la cirurgia dels ossos maxil·lars (mandíbula i maxil·lar superior). És una de les tècniques més rellevants de la cirurgia maxil·lofacial.

Les deformitats de l’esquelet facial tenen una gran incidència, aproximadament entre un 25 i 30% de la població té algun tipus de disharmonia facial. Es produeixen quan un o més dels ossos que conformen la cara (maxil·lar, mandíbula, mentó, nas, pòmuls …) tenen el seu tamany, forma o posició modificats, la qual cosa provoca la pèrdua de l’harmonia facial. És una tècnica que requereix l’anàlisi detallada de la cara i la forma de mossegar del pacient. Es tracta d’una cirurgia estètica perquè afecta l’aparença dels pacients, i alhora funcional perquè millora la funció mastegadora i respiratòria. L’acte operatori es fa a través de petits abordaments a l’interior de la boca, sense deixar cicatrius a la pell de la cara.

Normalment, la cirurgia ortognàtica es duu a terme en un medi hospitalari, i el postoperatori sol consistir en un dia a la clínica i uns 10 dies de repòs al domicili.

De vegades és necessari mobilitzar només el maxil·lar superior, mentre d’altres, l’os que cal mobilitzar és la mandíbula. Tanmateix, en la majoria dels casos, necessitarem mobilitzar tots dos per tal d’obtenir un resultat plenament satisfactori. Per últim, en molts dels casos i per obtenir una harmonia facial adequada, caldrà retocar el mentó.

Durant el postoperatori, i des del mateix dia de la intervenció, s’ha de seguir una dieta tova durant 10-30 dies. El postoperatori no és dolorós, però es produeix un edema (inflamació facial) variable segons els casos. Aquesta inflamació augmenta durant les primeres 48-72 hores i, posteriorment, començarà a disminuir de manera gradual de manera que poden es poden començar a apreciar els resultats després de 2-3 setmanes.

És possible combinar la cirurgia ortognàtica amb una modificació de la piràmide nasal (rinoplàstia), perquè d’aquesta manera les molèsties d’aquesta segona intervenció queden solapades i evitem un segon postoperatori.

El preu de la cirurgia ortognàtica depèn de si cal actuar sobre un sol os o sobre els dos, de si porta associada rinoplàstia o mentoplastia, del centre hospitalari on es realitzi, i dels honoraris del cirurgià i el seu equip.

Cirurgia de l’ATM

Articulació temporo-mandibular (ATM)

cirugia atmEls dolors persistents quan masteguem de vegades són causats per un problema en l’articulació de la mandíbula amb l’os temporal (ATM). Si et fa mal en mastegar, a la zona on la mandíbula s’uneix al lateral del cap, just per davant de l’orella, és possible que pateixis de la “Síndrome de Dolor i disfunció temporo-mandibular”. De vegades, el dolor s’estén a altres zones del cap i del coll, fins i tot pot impedir obrir i tancar bé la mandíbula. A Maxilonet comptem amb un equip multidisciplinari que ofereix tractaments individualitzats per solucionar aquest problema.

Quin és l’origen del meu dolor?

Aquesta patologia pot tenir moltes causes, ja que hi ha molts elements implicats en aquesta articulació: les dents, les cervicals, el cap, els músculs que envolten l’articulació… Fins i tot hi poden haver factors psicològics o l’hàbit de fregar les dents de manera inconscient, fins i tot mentre dorms. Si et trobes en un estat d’ansietat o d’estrès, pot ser que estiguis manifestant bruxisme (tendència a serrar les dents), que acaba afectant tant les dents com l’articulació. Però també hi pot haver causes totalment diferents, com l’artritis, el desgast de l’articulació, una mandíbula que no tanca bé o qualsevol malaltia que provoqui la inflamació o degeneració d’aquesta zona.

Què puc fer per solucionar-ho?

Si les molèsties no són prou importants i finalment es diagnostica com una malaltia passatgera, actuarem bàsicament sobre els símptomes. Quan sigui convenient, emprarem medicaments, tractaments de fisioteràpia i treballarem sobre els hàbits favorables que pots adoptar per disminuir el problema.

En cas que el problema persisteixi, podem dissenyar una fèrula nocturna o placa de descàrrega per esmorteir la mossegada involuntària i protegir tant les dents com l’articulació.

El tractament més sever consistiria en la cirurgia, tot i que aquesta seria mínimament invasiva, per mitjà d’una càmera microscòpica que s’introdueix en l’articulació des de davant de l’orella. Només plantejaríem la cirurgia oberta en cas que res d’això sigui factible, per exemple, si fos necessària col·locar una pròtesi en l’articulació.

Salut Oral

La salut és l’estat en el qual el pacient experimenta un benestar físic , psíquic i social.

Quan apliquem el terme “salut” a la cavitat oral, ens referim a la plenitud de totes les seves funcions: masticació, fonació , respiració i relació. Quan el pacient té alguna d’aquestes funcions disminuïdes o absents es produeix una minva de la seva qualitat de vida.

Els tractaments de la boca i la cara han d’anar dirigits a restablir totes aquestes funcions. En el cas de la funció social, això inclou obtenir un somriure estèticament adequat. Tanmateix, aquest aspecte no pot tenir prioritat davant les altres funcions. Per tant, tots els tractaments han de tenir un objectiu funcional amb la millor estètica possible , però aquesta no ha de ser un fi en si mateix.

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Pediàtrica

A Maxilonet també atenem nens i adolescents. Tractem alteracions dentals i fractures o altres lesions al cap, la cara i el coll. D’altra banda, hi ha malformacions congènites que podem abordar a edats primerenques gràcies a un equip multidisciplinari i mitjançant el tractament quirúrgic adequat. D’aquesta manera, no només li evitarem sofriment al nen o la nena, sinó que també impedirem que desenvolupi problemes més greus quan creixi. Aquestes són les alteracions amb les quals podrem ajudar-te:

• Traumatismes craniofacials

• Patologies orals

• Malformacions congènites

• Tumoracions benignes o malignes

• Disfunció de l’ATM

• Apnea del son

Per què necessito un cirurgià maxil·lofacial pediàtric?

L’estructura anatòmica dels nens és diferent a la dels adults. Com els ossos i els altres teixits encara s’estan formant, és molt important tenir en compte la fase de desenvolupament en què es troben abans de decidir com i quan tractar cada problema. Per això cal recórrer a un especialista que tingui el coneixement necessari per estudiar cada cas, en funció de l’edat i del tipus de problema. Tant si es tracta d’una alteració congènita com adquirida, l’objectiu del nostre equip d’especialistes serà corregir o recuperar la funcionalitat de la cara, el cap i el coll. També tindrem en compte l’aspecte estètic i procurarem proporcionar-li al nen/a una aparença i una expressivitat facial que li faciliti adaptar-se socialment.

DISFUNCIÓ DE L’ATM:

Si el teu nen/a es queixa d’un dolor persistent a la zona de l’orella, pot ser que se li hagi inflamat l’articulació de la mandíbula amb el cap (Articulació Temporo-Mandibular o ATM). Aquest dolor arriba a estendre’s pel lateral del cap i les cervicals, i la seva causa pot ser congènita o alguna patologia (bruxisme, etc.). En qualsevol cas, arribarem a una solució.

APNEA DEL SON:

Els nens també la pateixen, i sol ser més comú en nadons prematurs. La dificultat per respirar mentre dormen cap per amunt, també pot ser deguda a un mal desenvolupament anatòmic: una mandíbula situada massa cap enrere (retrognàtia), una llengua més gran del normal (macroglòssia), una desviació de l’envà nasal, etc.

ONCOLOGIA:

Les tumoracions solen ser benignes en nens. Poden donar-se en l’os i en els teixits tous, així com en les glàndules salivals. Nosaltres tractem tumors benignes o malignes a cap, cara i coll.

Quan ha de rebre el nen/a un tractament quirúrgic de la boca?

Sempre és important mantenir una bona salut bucal però en els nens ho és encara més, perquè hi ha alteracions dentals que poden afectar el seu desenvolupament. Quan el nen/a pateixi moltes molèsties, o quan detectis una inflamació anormal o una possible infecció de les dents, acudeix a la consulta. El tractament de la polpa dentària és molt utilitzat en nens perquè permet conservar la dent i afectar el menys possible el desenvolupament de la cara i de la mandíbula, tot i que està contraindicat en alguns nens amb problemes cardíacs. Altres vegades és necessari extreure la dent. Per exemple, si la dent s’infecta repetidament, quan la dent de llet” impedeix que surti la dent permanent o quan no és possible reconstruir la peça dentària.

Podem ajudar-te amb diferents patologies orals freqüents en nens, com ara la mala posició de les peces dentàries, la fusió de la dent amb l’os alveolar en què està inserit (anquilosi), les fractures, les infeccions atípiques i els quists dentals. A més, corregim el fre del llavi i el fre de la llengua mitjançant una curta i senzilla intervenció que només requereix anestèsia local. D’aquesta manera evitarem que el nen o la nena desenvolupi dificultats per parlar o empassar, o que desplaci les dents de llur posició correcta.

Com ajudaran al nen/a quan ha patit traumatismes a la cara i el cap?

Els nens es donen molts cops quan estan aprenent a caminar, i més endavant quan comencen a practicar esports i a desenvolupar les seves habilitats psicomotrius. Les lesions al cap i la cara poden afectar tant l’os com els altres teixits i òrgans importants. Per això, en casos greus actua un equip de múltiples especialistes. A més de corregir les fractures de l’os (empelts, remodelació de l’os, etc.), els cirurgians realitzaran els tractaments estètics i maxil·lofacials que siguin necessaris (nas, mandíbula, mentó, llavis, orelles, cicatrius, etc.)

I si presenta una malformació congènita ?

Sovint, les alteracions craniofacials es tracten en nounats, però depèn de quines parts de la cara o el cap afecta. Sol ser necessària una intervenció quirúrgica , per assegurar les capacitats bàsiques del nen/a (parlar, empassar, respirar), així com la seva aparença. Una de les més comunes és el llavi leporí (fissura palatina o llavi – palatin ) . En aquest cas , primer reparem el llavi i el nas als 4 o 6 mesos d’edat : tanquem el llavi i corregim l’envà nasal desviat perquè pugui respirar, a més d’obtenir empelts de cartílag per remodelar el nas si és necessari. Més endavant, a 1 any d’edat reparem la fissura del paladar. Existeixen altres malformacions, com ara la fusió prematura de les sutures cranials, per a la qual es requereix intervenir conjuntament amb els neurocirurgians.

Nostre Equip

Javier Mareque Bueno

Director de MAXILONET - Presidente de la Sociedad Catalano-Balear de Cirugía Oral y Maxilofacial - Vicedecano de la Facultad de Odontología de la UIC

Josep Rubio Palau

Cirujano oral y maxilofacial de MAXILONET - Responsable de Cirugía Maxilofacial Pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Per què escollir Maxilonet?

Servei d'Emergència 24 hores

1

15 anys de
Experiència

2

Cirurgians Professionals

3

Tot en Salut Oral

4

Treballem amb la majoria de mútues

5

Formes pagament flexible

6

Sol·licita una Consulta

Els nostres centres de treball

Atenem consulta a la teva clínica preferida
Hospital Universitario Dexeus
Gran Vía Carlos III, No. 71-75 Edificio jardín 1ª Planta
Tel: (+34) 932 274 745
Clinica Sagrada Familia
Carrer Torres i Pujalt 11
Planta 2, Consulta 1
Tel: (+34) 935 100 010
Clínica Diagonal
Carrer de Sant Mateu, 26
Esplugues de Llobregat
Tel: (+34) 932 053 213